رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجويان گرامی شروع کلاس ها نقشه کشی و آزمایشگاه

 

 

شروع کلاسهای نقشه کشی و آزمايشگاه ها روز شنبه 1401/07/09 می باشد.

دفتر آموزش مکانيک