رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان اطلاعیه (قابل کارشناسی ارشد ورودی 99 در خصوص اصلاحات پیشنهادیه ها)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 در خصوص اصلاحات پیشنهادیه ها

  1. مهلت انجام اصلاحات پیشنهادیه ها (بعد از انجام داوری اولیه داوران)، توسط دانشجو یک هفته است.
  2. پس از انجام اصلاحات حتما باید در پایان پروپوزال یک برگه به نام جوابیه، خطاب به داوران اضافه شود و در آن ایرادات گرفته شده پاسخ داده شود و بصورت ریز، به اصلاحات انجام شده در متن با ذکر محل اعمال اصلاح انجام شده مانند شماره صفحه و پاراگراف اشاره شود.
  3. اصلاحات انجام شده در متن به صورت رنگی هایلایت شود. لازم به ذکر است پروپوزال اصلاح شده با تایید استاد راهنما دوباره برای مدیر گروه ارسال گردد.

                                                                                  دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده

تحت نظارت وف بومی