رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 1400

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 1400

  • زمان برگزاری ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزهای 30 آذر و 1 دی ماه انجام می شود.

با توجه به مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 23/ 8/ 97،  در خصوص ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي،  يادآوري مي شود، در ثبت نام اصلي و ترميم، امكان حذف درس از ليست ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان مذكور وجود نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداكثر مي توانند يك درس ديگر اخذ نمايند و امكان هرگونه حذف و اضافه ديگري فقط با موافقت و توسط سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه و در زمان مقتضي امكان پذير خواهد بود.

  توجه بسیار مهم: ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي به نوعي ثبت نام اصلي بوده و دانشجويي كه در ثبت  نام مقدماتي شركت نكند در ثبت نام اصلي با مشكل جدي مواجه خواهند شد.

         لذا با توجه به فعال شدن درخواست پردازش تعيين استاد راهنما توسط دانشجو در سيستم گلستان رعايت مورد زير ضروري مي باشد:

      - پس از درخواست تعيين استاد راهنما توسط دانشجو لازم است اساتيد محترم با مراجعه به منوي پيشخوان خدمت درخواست دانشجو را بررسي و نسبت به تأييد و يا عدم تأييد آن اقدام نمايند. (حداکثر تا 29/9/1400) 

  توجه: ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي با تأييد دانشجو و استاد راهنما (با استفاده از پردازش 11340 ) و يا  سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده یا مدير گروه انجام مي شود.

  • نکته مهم در خصوص تعیین استاد راهنما: آن دسته از دانشجویان که با هماهنگی کامل با استاد مورد نظر و دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده، به توافق رسیده اند هم اکنون درخواست انتخاب استاد راهنمای خود را از طریق پیشخوان خدمت منوی انتخاب استاد راهنما ثبت نموده تا استاد فوق ثبت نام مقدماتی ایشان را در سیستم گلستان تایید نماید.لازم به ذکر است آن دسته از دانشجویانی که هنوز موفق به انتخاب استاد راهنما نشده اند، برای اخذ دروس در ثبت نام مقدماتی با مدیر گروه خود و یا رییس تحصیلات تکمیلی دانشکده هماهنگی به عمل آورند.

تحت نظارت وف بومی