رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص برگزاری مجدد امتحان کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی

احتراماً، با توجه به اينكه تعدادی از دانشجويان گرامی، موفق به شركت در امتحان آنلاين هشتمين دورة كارگاه های ايمنی و بهداشت عمومی كه در اواخر تيرماه سال جاری برگزار گرديد، نشدند و يا نمرة قبولی را كسب ننمودند، خواسـتار برگـزاری دوباره آن مي باشند كه به همين مـنظور، روز چهارشنبه 17 / 06 / 1400 پيشـنهاد می گردد.