رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی

با توجه به مبتلا شدن تعدادي از دانشجويان به بيماري گوارشي، امتحانات ميان ترم پرجمعيت روز يك شنبه مورخ6 / 9 / 1401 به روز يك شنبه مورخ 13 / 9 / 1401 در همان ساعت و مكان تغيير يافته است. لطفاً به پیوست دقت نمایید.
فایل
پیوست اندازه
تغییر زمان امتحان 1.06 مگابایت

تحت نظارت وف بومی