رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

در صورت تمایل به همکاری با دانشکده برای ارائه دروس سرویس و آزمایشگاه در ترم آینده 2-1400 فرم درخواست همکاری دانشجویان دکترا که بر روی سایت دانشکده ( آموزش- فرمها ) قرار دارد را تکمیل و تا دوشنبه 1400/10/06 به ادرس zavelan@of.iut.ac.ir  ایمیل فرمائید.

 

دفترآموزش دانشکده 

تحت نظارت وف بومی