رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان نامبرده زیر (درخصوص اصلاح فرم معرفی پروژه)

با توجه به اینکه فرم معرفی پروژه نیاز به اصلاحات دارد جهت دریافت فرم  معرفی پروژه و اصلاحات مورد نظر به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.

 

- محمدحسین سلطان حسینی

- زهرا شیرازی

- سیدمیثم دهقان

 

 

دفتر آموزش دانشکده