رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان نامبرده (عدم فرم معرفی پروژه)

قابل توجه دانشجویان نامبرده

با توجه به اینکه فرم معرفی پروژه خود را در سامانه یکتا بارگذاری نکرده اید فقط تا روز چهارشنبه 1400/08/12 فرصت دارید که فرم راتکمیل و به ادرس zavelan@of.iut.ac.ir ارسال فرمائید.

توجه داشته باشید که به علت عدم تحویل به موقع فرم، پروژه شما شامل کسر نمره خواهد بود.

 

شماره دانشجو

نام خانوادگي و نام دانشجو

9622543

احمدي داراني اميرحسين

9629203

ساجدپور محمدمهدي

9632083

عنايتي عطاآبادي محمدامين

9636013

منعميان اميررضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر آموزش دانشکده

 

 

تحت نظارت وف بومی