رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان ورودی 99 (درخصوص بارگزاری اولیه پروپوزال در سامانه دروس دانشگاه)

قابل توجه دانشجویان ورودی 99 (درخصوص بارگزاری اولیه پروپوزال در سامانه دروس دانشگاه)
دسترسی کلیه دانشجویان برای بارگزاری اولیه پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه دروس دانشگاه (LMS) بر اساس گرایش و استاد راهنمای اول فعال گردیده است. چنانچه نام دانشجویی تعریف نشده و یا اشتباها در گرایش دیگری ثبت نام گردیده است، روز شنبه 20 شهریورماه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام فرمائید.

تحت نظارت وف بومی