رفتن به محتوای اصلی
x

لیست دانشجویان و تاریخ حضور ایشان برای دوره فشرده عملی کارگاه ماشین ابزار، کارگاه جوشکاری و ورقکاری و کارگاه برق

لیست دانشجویان و تاریخ حضور ایشان برای دوره فشرده عملی کارگاه ماشین ابزار، کارگاه جوشکاری و ورقکاری و کارگاه برق به پیوست می باشد. ضمنا توجه فرمایید که پوشیدن لباس کار (روپوش) در کلیه دروس عملی کارگاهی بصورت حضوری الزامی است.

فایل
پیوست اندازه
اطلاعیه کارگاه 120.46 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی