رفتن به محتوای اصلی
x

منابع پيش ترم تيرماه 1400

منابع پيش ترم تيرماه 1400

امتحانات پيش ترم مرکز معارف اسلامي تير1400 ويژه دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي اصفهان

          شرايط امتحان وثبت نمره:

حداکثر تا چهار واحد عمومي از کل واحدهاي دوره کارشناسي و اخذ مجوز فارغ التحصيلي( پس از احراز نمرات پروژه و کارآموزي به اداره کل آموزش)

 از دانشکده مربوطه با امضاي معاون آموزشي آن دانشکده.

  1. حداقل نمره قبولي (12) دوازده تمام مي باشد.
  2. براي امتحان با استاد مربوطه هماهنگ كنيد.
  3. ارسال فرم پيش ترم توسط دانشكده مربوطه به مركز معارف
  4. شماره تماس دفتر2849 كارشناس آموزش2890

 

درس

سرفصل امتحان

برگزارکننده

شماره تماس

توضيحات

اندیشه 2

 

 

اندیشه 1

 

کتاب اندیشه اسلامی2نوشته آقای سبحانی (فصل آخر حذف می باشد )

 

اندیشه ،1 ویراست دوم ، تألیف آقای سبحانی و محمد رضایی (فصل ششمحذف می باشد)تشریحی

 

دکتر عمیق

 

 

دکتر طریقت پور

 

2849

 

 

2852

 

اخلاق اسلامي

 

فارسی عمومی

کتاب اخلاق اسلامی، استاد علي رهبر، سيزده درس اول کتاب(تشریحی)

 

فارسی عمومی، دکتر حسن ذوالفقاری(فصلهای 1و2و3 )

استاد علي رهبر

 

 

دکتر سلمانی

2968

 

2891

 

تفسیر موضوعی
 نهج البلاغه

کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، نوشته حجه الاسلام والمسلمین
 علی رهبر فصل 3 و6 حذف می باشد.(تشریحی)

استاد علی رهبر

2968

 

تاريخ امامت

کتاب تاريخ امامت آقاي دکتر منتظرالقائم کل کتاب

دکتر مطيع

2851

 

انقلاب اسلامی

جزوه درس انقلاب اسلامی آقای دکتر علیرضا اسدي(سايت مركز معارف)

دکتر اسدی

2893