رفتن به محتوای اصلی
x

نگرش‌سنجي دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نگرش‌سنجي دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰  از تاريخ ۰۹/ ۱۰ / ۱۴۰۰ تا پايان ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ از طريق سامانه گلستان انجام مي‌شود.

تحت نظارت وف بومی