جلسه دفاع جامع پژوهشی 2 (آقای علیرضا بارانی)

فارسی

موضوع: توسعه و ساخت یک تجهیز فراصوتی برای جداسازی ذرات در میکروکانال
ارائه دهنده: علیرضا بارانی
استادان راهنما: دکتر پیمان مصدق
استادان مشاور: دکتر شقایق حقجوی جوانمرد، دکتر محسن ثقفیان، دکتر شاهرخ سپهری رهنما
استادان داور: دکتر احمدرضا پیشه‌ور، دکتر محمود فرزین، دکترعلیرضا فدایی تهرانی
چکیده:
اولین مرحله در تشخیص سرطان جداسازی سلول‌های سرطانی از خون است. به همین منظور محققان در حال مطالعه‌ی روش‌های مختلف برای جداسازی سلول‌ها هستند. در این تحقیق هدف اصلی طراحی و ساخت میکروکانالی است که بتواند به کمک امواج فراصوتی میکروذرات و سلول ها را از یکدیگر جدا کند. در این راستا تلاش برای طراحی و ساخت میکروکانال‌هایی است که با آن بتوان با دقت خوبی و با کاهش نیاز به سعی و خطا جداسازی را انجام داد. بنابراین در این مطالعه از تحلیل مودال برای طراحی دقیق میکروکانال‌ها استفاده شده است. همچنین به منظورسهولت در ساخت و کاهش هزینه‌ها از روش ماشینکاری برای ساخت میکروکانال‌ها بهره برده شده است. پس از طراحی و ساخت میکروکانال‌های تمام فلزی از جنس آلومینیوم، به منظور راستی‌آزمایی روش طراحی مورد استفاده و نیز بررسی عملکرد و بازدهی میکروکانال‌ها، آزمایش‌هایی با هدف بررسی توانایی کانال در به خط کردن ذرات در صفحه گره موج انجام شده است. سپس میکروکانالی ترکیبی ارائه گردید که می تواند مزایای میکروکانال‌های ساخته شده از جنس‌های سخت و نرم را به طور همزمان داشته باشد. این میکروکانال از آلومینیوم و PDMS ساخته شده است و از نظر طراحی و ساخت مناسب برای آزمایش‌های آکوستوفرسیس است. همچنین نیروهای بین ذره‌ای با استفاده از میکروکانال ساخته شده اندازه‌گیری شد و اثر فاصله ذرات از یکدیگر، اثر فاصله تا گره و اثر زاویه بر نیروی صوتی بین ذره‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش طراحی و ساخت میکروکانال برای اهداف تعریف شده مناسب است. همچنین نتایج اندازه‌گیری نیروها نشان می‌دهد که نیروی صوتی بین ذره‌ای با نزدیک شدن به گره موج افزایش می‌یابد و اگر فاصله سطح تا سطح ذرات کمتر از شعاع باشد و ذرات بسیار به گره نزدیک باشند، این نیرو به اندازه یک مقیاس از توان 10 (-n10) از نیروی صوتی اولیه بزرگتر می‌شود. همچنین نشان داده شد که نیروی صوتی بین ذره‌ای زمانی که ذرات در راستای حرکت موج هستند از نوع دافعه است و با افزایش زاویه بین خط واصل دو ذره و راستای انتشار موج این نیرو به سمت تغییر جهت از حالت دافعه به جاذبه می‌رود و این اتفاق در زاویه حدود 65 درجه )بین 63 تا 71) درجه رخ می‌دهد.

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, 13 آذر, 1398 - 14:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی