جلسه دفاع از جامع پژوهشی 1(آقای وحید تیکنی)

Undefined

موضوع: بررسی عددی و تجربی جاذب ارتعاشی ساخته شده از فرامواد با بازه­ فرکانسی گسترده
ارائه دهنده: وحید تیکنی
استادان راهنما: دکتر حسن موسوی، دکتر سعید ضیائی­راد
استادان داور: دکتر حسن نحوی، دکتر علی لقمانی
چکیده
به دسته ای از سازه­ های مصنوعی با حداقل یک مشخصه مکانیکی غیرطبیعی که ناشی از هندسه ریزشبکه آن است، فرامواد گفته می ­شود. کاربرد فرامواد در کاهش نویز و ارتعاشات ، موجب شده محققین بسیاری به بررسی و توسعه ­ی این دسته از مواد بپردازند. کاهش ارتعاشات در سازه ­ها یک زمینه مورد اهمیت تحقیقاتی برای مهندسین فعال در حوزه­ های عمران، خودرو و صنایع هوایی است. هدف این پیشنهادیه بررسی استفاده از فرامواد در طراحی و ساخت جاذب ارتعاشی در بازه­ ی فرکانسی گسترده می­ باشد. مطالعه و بررسی فرامواد توسعه داده شده به عنوان کاهنده ­های ارتعاشی نشان می­ دهد که باند فرکانس کاری باریک، کاربردهای عملی آن­ها را محدود می­ کند. از این رو طراحی و تحقق عملی یک فراماده که در فرکانس کاری مطلوب با توجه به کاربرد مورد انتظار با تنظیم پارامتر­های ساختار و بهبود توپولوژیکی بتواند نتایج مورد قبولی را ارائه کند، از چالش ­های این دسته از تحقیقات محسوب می ­شود. پژوهش ­های انجام شده در این زمینه در راستای پیشنهاد یک ساختار، بررسی پاسخ فرکانسی، باندگپ­ها و در مواردی ارزیابی پارامتری برخی مشخصات هندسی سازه بوده است. در پژوهش­ های انجام شده، ساختار، مستقل از کاربرد و بازه­ ی فرکانسی کاری شرایط مطلوب آن پیشنهاد شده­ است. هدف این پیشنهادیه ارائه­ ی یک فراماده ­ی مستعد به عنوان کاهنده و جاذب ارتعاشی است، که در ادامه با طراحی و بررسی عددی با استفاده از روش المان محدود اقدام به ارائه­ ی یک مدل مطلوب با بهینه­ سازی توپولوژی سازه و بررسی رفتار آن در بازه­ های فرکانسی پایین می­ شود که با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بتوان آن را اعتبارسنجی نمود. با توجه به اینکه ساختار فراماده شامل پارامترهایی است که به صورت کلی، شکل و مشخصات سازه را مشخص می ­کند. این تحقیق به دنبال بررسی اثر تغییرات این متغیرها و ارائه­ ی روندی برای طراحی بهینه ­ی­ آن­ها است به صورتی که سازه قادر به جذب ارتعاشات در بازه­ ی فرکانسی گسترده باشد. در ادامه ، مراحل ساخت و تست جاذب ارتعاشی انجام خواهد گرفت و با نتایج بدست آمده از حل عددی مقایسه خواهد شد.
 
 
 
 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, آذر 9, 1398 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی