جلسه دفاع از جامع پژوهشی 1(آقای وحید تیکنی)

Undefined

موضوع: بررسی عددی و تجربی جاذب ارتعاشی ساخته شده از فرامواد با بازه­ فرکانسی گسترده

ارائه دهنده: وحید تیکنی

استادان راهنما: دکتر حسن موسوی، دکتر سعید ضیای­ راد

استادان داور: دکتر حسن نحوی، دکتر علی لقمانی

 

 

 

 

 

 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, 9 آذر, 1398 - 11:00

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی