جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای فرشاد چراغی)

فارسی

موضوع: مدلسازی جذب انرژی توسط فوم آلومینیومی
ارائه دهنده: فرشاد چراغی
استادان راهنما: دکتر محمد سیلانی دکتر، مصطفی جمشیدیان
استادان داور: دکتر محمود کدخدائی، دکتر سعید ضیائی راد
چکيده
فوم­ های فلزی خانواده­ای از مواد سلولی با ویژگی ­های فیزیکی و مکانیکی منحصر به ­فرد بشمار می­ روند. نسبت استحکام به وزن بالا در این مواد آن­ها را به یک کاندیدای عالی برای بسیاری از کابردهای صنعتی تبدیل کرده است. علاوه بر این فوم ­های فلزی دارای ظرفیت جذب انرژی بالایی نیز هستند. وقتی این مواد تحت بارگذاری فشاری به صورت ضربه قرار گیرند، می ­توانند انرژی وارد شده را از طریق تغییرشکل پلاستیک سلول­ های داخلی فوم به صورت تقریبا یکنواخت جذب کنند. به همین دلیل از آن­ها برای کاربردهای صنعتی که در آن نیاز به جذب انرژی و حفاظت سازی در برابر ضربه  وجود دارد، استفاده می­ کنند. دراین پایان­ نامه ابتدا ساختار و خواص مکانیکی فوم­های فلزی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از مدل ­سازی دوبعدی اجزاء محدود در نرم­افزار آباکوس،  رفتار این مواد تحت بارگذاری­ های مختلف مطالعه و بررسی گردید. دراین مدل­ سازی برای به‌دست آوردن حساسیت رفتاری فوم ­های فلزی به تغییرات چگالی و نرخ­بارگذاری، چند نمونه فوم آلومینیومی با چگالی­ های مختلف تحت بارگذاری فشاری استاتیکی و دینامیکی با نرخ کرنش­های مختلف قرار گرفت. نتایج مدل­ سازی انجام شده نشان می­دهد که فوم­ آلومینیومی با چگالی نسبی پایین حساسیت کمی به نرخ بارگذاری از خود نشان می­دهد در حالی که هرچه چگالی نسبی فوم افزایش یابد، حساسیت آن به نرخ بارگذاری نیز افزایش یافته و انرژی جذب شده توسط فوم آلومینیومی افزایش می­یابد. همچنین با بررسی مکانیزم فروپاشی سلول­های فوم تحت بارگذاری با سرعت­های مختلف، تفاوت زیادی در رفتار فروپاشی سلول­ های فوم در حالت استاتیکی و دینامیکی مشاهده گردید. از طرفی معادلات حاکم بر فروپاشی سلول­ های فوم با استفاده از یک مدل ساده ­سازی شده از سلول فوم و نتایج به‌دست آمده از مدل ­سازی انجام شده به صورت نظری نیز مورد مطالعه قرار گرفته و معادلات مورد نیاز استخراج شد. در نهایت اثر تغییرات ضخامت دیواره ی سلول ­های فوم و استحکام ماده سازنده فوم بر رفتار جذب انرژی آن بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از شبیه ­سازی حاضر نیز با نتایج گزارش شده در مقالات تجربی مقایسه و صحت­ سنجی شد که مطابقت قابل قبولی میان نتایج شبیه­ سازی حاضر با نتایج آزمون­ های تجربی به‌دست آمد.
کلمات کلیدی: فوم فلزی، فوم آلومینیومی، جذب انرژی

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, 11 تير, 1398 - 13:45

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی