دانشیار مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

احمد
سوهانکار اصفهانی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

مدلسازی توربولانس، دینامیک سیالات محاسباتی، بهبود انتقال حرارت

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۵

شماره اتاق: 

۲۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی