دانشیار مهندسی مکانیک در سیالات

محسن
ثقفیان
سرپرست تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

مکانیک سیالات، دینامیک سیالات محاسباتی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰

شماره اتاق: 

۲۱

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی