دانشیار مهندسی مکانیک در هوا فضا

سعید
مرتضوی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

جريانهاي چند فازي، پدیده های احتراق

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۷

شماره اتاق: 

۳

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی