دانشیار مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

محمود
اشرفی زاده

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

احتراق ، مکانیک سیالات محاسباتی ، پردازش موازی و توربولانس

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۱

شماره اتاق: 

۳۸

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی