دانشیار مهندسی مکانیک درکنترل

محمد
دانش

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

سیستم های رباتيك (کنترل، هدایت و ناوبری)، کنترل فعال ارتعاشات و اکوستیک، مكاترونيك و اتوماسيون صنعتی، شناورهای دریایی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۳

شماره اتاق: 

۵۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی