استادیار مهندسی مکانیک در طراحی کاربردی

مهدی
جوانبخت

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

نانومکانیک و نانومواد، تبدیل فازها و تغییرشکل های بزرگ، نابجایی ها، مواد مرکب و هوشمند

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی