استادیار مهندسی مکانیک در میکرومکانیک

محمد
سیلانی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

آنالیزهای چندمقیاسی- میکرومکانیک و نانومکانیک- کامپوزیت و نانوکامپوزیت

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۶۷

شماره اتاق: 

۴۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی