استادیار مهندسی مکانیک در ساخت و تولید

محسن
بدرسمای

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

پردازش مواد با لیزر، شکل دهی فلزات، مترولوژی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۴

شماره اتاق: 

۴۹

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی