استادیار مهندسی مکانیک در ساخت و تولید

مهدی
کاروان

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

نانو کامپوزیت ، مواد نانو ساختار

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۶

شماره اتاق: 

۱۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی