رفتن به محتوای اصلی
x

ساخت و تولید

معرفی گروه سوم

 

محسن بدرسمای

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
سید محسن صفوی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
علیرضا فدایی تهرانی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
احسان فروزمهر

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
علی مالکی

ساخت و تولید
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
پیمان مصدق

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
اسماعیل عسگری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی, ساخت و تولید
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33915258
 • 09136896857