اطلاعیه بازدید دانشجویان ورودی 1399 از دانشکده مهندسی مکانیک

دانشجویان گرامی ورودی 1399 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

امیدوارم نیمسال اول را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید و هرچه زودتر امکان حضور بدون محدودیت شما عزیزان در دانشکده میسر گردد. در پی درخواست مکرر تعدادی از شما عزیزان برای بازدید از دانشکده و با توجه به محدودیت‌های این ایام، امکان بازدید از دانشکده به صورت محدود فراهم شده است. با عنایت بر تعطیلی خوابگاه‌ها، دانشکده مهندسی مکانیک یک بازدید چند ساعته تنها برای دانشجویانی که می توانند اطمینان داشته باشند که با حضور در این بازدید در معرض خطر بیماری قرار نمی‌گیرند فراهم کرده است. هر چند دانشکده محدودیتی ایجاد نمی‌کند اما قاعدتا انتظار است فقط دانشجویان ساکن در شهر اصفهان، خمینی‌شهر و چند شهر نزدیک به دانشگاه در این بازدید شرکت کنند. حتما پس از رفع احتمال خطر ابتلا و در اولین فرصت برای همه دانشجویان محترم شرایط مشابهی فراهم خواهد شد. مسئولیت حفظ سلامتی در این بازدید؛ در رفت و آمد به دانشگاه و هنگام بازدید به عهده دانشجویان محترم است. دانشکده سعی خواهد کرد تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کند اما چون ممکن است بازدیدکنندگان خود در این زمینه مسامحه کنند حتی اگر شخصی در بازدید شرایط را مناسب ندید می‌تواند بازدید را ترک نماید. انتظار است همه بازدیدکنندگان شیوه‌نامه‌های بهداشتی اعلامی از سوی ستاد مبارز با بیماری کرونا را رعایت کنند و حتما دارای ماسک باشند و فاصله ایمن با دوستان خود را هنگام بازدید حفظ نمایند. این برنامه در روز چهارشنبه ششم اسفند ماه در ساعت  ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ شامل دیدار با تعدادی از استادان، بازدید از دانشکده، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی خواهد بود.

علاقه‌مند به شرکت در این بازدید لازم است متن زیر را تکمیل و تا تاریخ سوم اسفندماه به آدرس khezri@of.iut.ac.ir ارسال فرمایند.

فرم درخواست شرکت در بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک:

اینجانب    ..................    به شماره دانشجویی ................ خواهان شرکت در بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک در روز چهارشنبه ششم اسفندماه در بازه ساعات ۹:۳۰ الی 12:30  هستم. همچنین تایید می‌کنم در این بازدید کلیه موارد شیوه نامه بهداشتی را رعایت کرده و مسئولیت هر گونه خطر احتمالی را به عهده می‌گیرم.

                               نام و نام خانوادگی ( ثبت مجدد نام به معنی امضا است)

                                            تاریخ

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی