قابل توجه کلیه استادان حل تمرین دانشکده مکانیک

قابل توجه کلیه استادان حل تمرین دانشکده مکانیک
دانشکده مکانیک در نظر دارد روز چهارشنبه 5/7/96 ساعت 8-10 صبح، یک جلسه تحت عنوان آشنایی با وظایف استادان حل تمرین در سمینار 2 دانشکده برگزار نماید. حضور تمامی استادان حل تمرین ترم جاری در این جلسه الزامی بوده و در صورت عدم شرکت مجوز لازم برای فعالیت به عنوان استاد حل تمرین توسط دانشکده صادر نخواهد شد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی