اصلاح تاریخ ارائه پروژه های کارشناسی مخصوص فارغ التحصیلان تیر ماه

اصلاح تاریخ ارائه پروژه های کارشناسی مخصوص فارغ التحصیلان تیر ماه
با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ 97/4/16 لغایت 97/4/23 ارائه پروژه های کارشناسی روز چهارشنبه 97/4/27 انجام خواهد شد.
دفتر آموزش

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی