ارسال فاکتور تا تاریخ 1397/12/15

دانشجویان گرامی با توجه به اینکه در سال آینده فاکتورهای سال 97 مورد قبول نمی باشد، لطفاً از طریق استاد راهنما در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 15/12/1397) فاکتورهای خود را به آقای موسوی مسئول محترم امور عمومی دانشکده تحویل نمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی