همکاری درمعرفی دانشجویان حادثه دیده دانشکده

ضمن تبریک  سال نو و ابراز همدردی با آسیب دیدگان از سیل و تشکر از کمک های شما در جریان این حادثه، از دانشجویان محترم خواهشمند است درصورتی که از هم دانشکده ای های خود کسانی را می شناسید که به دلیل حوادث اخیر به کمک احتیاج دارند به دفتر دانشکده اطلاع دهید، تا با کمک ایشان بتوانیم هرچه زودتر شرایط بازگشت این دانشجویان به تحصیل را فراهم کنیم.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی