راه اندازي و ايجاد مركز مشاوره و هدايت شغلي تخصصي دانشگاهي

به اطلاع مي رساند كه در راستاي برنامه هاي وزارت عتف در حوزه توسعه همكاريهاي دانشگاه با جامعه، دفتر مشاوره و هدايت شغلي تخصصي دانشگاهي با شرح وظايف و ارائه خدمات زير در اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه (شماره تماس ثابت: 2709 و همراه 09131044286 سركار خانم صفوي) راه اندازي شده است. شايان ذكر است كه زمان ارائه خدمات مشاوره و هدايت شغلي حضوري براي دانشجويان و فارغ التحصيلان در اين مقطع رايگان و صرفاً در روزهاي يكشنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16:30 با تعيين وقت قبلي تعيين شده است و هزينه ارائه خدمات كاريابي طبق ضوابط و مقررات اداره كار خواهد بود.

 -راهنمايي و مشاوره شغلي تخصصي به جويندگان كار (دانش آموختگان) و كارفرمايان
    -خدمات كاريابي (جايابي) و ارائه خدمات كار پاره وقت تخصصي
-    برگزاري نمايشگاه كار
-    امور مربوط به بيمه بيكاري
- امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش آموختگان (آزاد سازي مدرك تحصيلي)
  -  معرفي جويندگان كار فاقد مهارت به مراكز مهارت آموزي دانشگاهي
  -  هماهنگي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توسعه دوره هاي آموزشي متناسب با نياز هاي كار
  -  گزارش هاي تخصصي دوره اي مربوط به بازار كار و ارايه آن به مراجع
   - خدمات كارآموزي

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی