کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 1398/02/30 کارآموزی
اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال 2-97 1398/02/29 آموزش
اطلاعیه فوری مخصوص ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مکانیک 1398/02/29 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک (ارسال اطلاعیه دفاع یا سمینار به آدرس الکترونیکی ) 1398/02/28 تحصیلات تکمیلی
لیست پیشنهادی شرکت های متقاضی پذیرش کارآموز 1398/02/24 کارآموزی
اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال 98-97 1398/02/22 آموزش
قابل توجه دانشجویان گرامی (سیلابس دروس) 1398/02/21 آموزش
قابل توجه دانشجویان دکتری دانشکده مکانیک (شیوه نامه داخلی آزمون جامع مورخ 98/2/4) 1398/02/21 تحصیلات تکمیلی
امضا ء قرارداد حق التدريس 1398/02/18 تحصیلات تکمیلی
لیست شرکت های متقاضی کارآموز 1398/02/17 کارآموزی
فرم شماره 1- معرفی محل کارآموزی 1398/02/16 کارآموزی
فرم شماره 2- ثبت نام کارآموزی 1398/02/16 کارآموزی
فرم شماره 3- اعلام شروع کارآموزی 1398/02/16 کارآموزی
مراحل دفاع ازرساله ی دکتری 1398/02/16 تحصیلات تکمیلی
فراخوان دانشگاه شاهد درخصوص پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان 1398/02/15 آموزش
اطلاعيه ثبت نام مقدماتي نيمسال اول 99-98 1398/02/15 تحصیلات تکمیلی
اطلاعيه ثبت نام مقدماتي نيمسال اول 99-98 1398/02/15 آموزش
قابل توجه دانشجویان دکتری: شرايط لازم مقالات مستخرج از رساله دكتراي مورد استفاده در جلسه دفاعيه 1398/02/11 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 96 و 97 گروه جامدات 1398/02/09 تحصیلات تکمیلی
اطلاعيه شماره 1 در خصوص ميهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی 1398/02/07 آموزش

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی