کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
اطلاعیه ترم تابستان 1399 1399/04/08
اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال 2-98 1399/04/07 آموزش
درخصوص مهلت ارسال فاکتور 1399/04/04
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده (اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی به صورت مجازی در ترم 2-98) 1399/04/04 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه درخواست کاربرگ ادامه تحصیل 1399/03/26 تحصیلات تکمیلی
مراحل گردش کار درخواست کارآموزی ویژه دانشجویان کارشناسی 1399/03/24 آموزش
اطلاعیه مهم حذف اضطراری نیمسال دوم 99-98 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1399/03/24 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه مهم حذف اضطراری نیمسال دوم 99-98 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1399/03/24 کرونا
دستور العمل های رعایت نکات بهداشتی در خصوص ویروس کرونا برای حضور دانشجویان در دانشگاه 1399/03/24 کرونا
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 1399/03/24 کرونا
قابل توجه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک (فرآیند ارائه درخواست مجوزادامه تحصیل دانشجویان دکترا در سیستم گلستان) 1399/03/24 کرونا
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تقاضای حذف ترم) 1399/03/24 کرونا
اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص ادامه روند آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-98 1399/03/24 کرونا
دستورالعمل اجرايي دفاع الكترونيكي (ويدئو كنفرانسي) از پايان‌نامه‌ها، رساله‌ها و آزمون‌هاي جامع پژوهشي دوره دكتري 1399/03/24 کرونا
قابل توجه دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی (در صورت مشکل با ماشین های مجازی) 1399/03/24 کرونا
اطلاعیه انتخاب مجموعه های تخصصی دانشجویان کارشناسی ورودی 97 1399/03/24 آموزش
جذب پژوهشگر پسا دکتری در گروه های صنعتی بارز 1399/03/21
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک که این ترم در یکی از دروس آزمایشگاه دانشکده ثبت نام کرده اند 1399/03/20 آموزش
اطلاعیه ارزشيابي دروس در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۹-۹۸ 1399/03/20 آموزش
اطلاعيه حذف اضطراري ترم 2-98 1399/03/20 آموزش

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی