تغییر زمان كليه امتحانات تحصيلات تكميلي در روز پنجشنبه 25 / 10 / 99

با سلام
احتراما پيرو تصميم كميته برگزاري امتحانات دانشگاه مورخ 17 / 10 / 99، به استحضار می رساند كليه امتحانات تحصيلات تكميلي در روز پنجشنبه  25 / 10 / 99 عينا به دو روز بعد از تاريخ آخرين روز امتحانات يعني روز چهارشنبه 15 / 11 / 99 انتقال يافت.

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی