قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده (کسب افتخارات و جوایز)

 خواهشمند است جهت ثبت اسناد و به‌روزرساني سامانه‌هاي مختلف رتبه‌بندي‌ دانشگاه، از دانشجویان گرامی درخواست می شود کلیه افتخارات کسب شده در سال جاری خود را به همراه مستندات حداكثر تا دهم بهمن‌ماه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال فرمایید.

                                                                                        تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

                                                                                                           1399/11/01

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی