دستورالعمل نحوه برنامه‌ریزی آموزشی‌ ترم 2-99

دستورالعمل نحوه برنامه‌ریزی آموزشی‌ ترم 2-99

مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 1399/11/08

الف- برنامه ريزي دروس و تشكيل كلاسها:

الف -1- كليه دروس نظري و بخش نظري دروس عملي به صورت غير حضوري و با رعايت مواردي كه در ادامه مطرح مي‌شود تشكيل مي‌گردد.

الف-2- ارائه درس بر اساس زمان‌بندي ارائه شده در سيستم گلستان با حضور استاد درس در محل كار (دانشكده مربوطه/ مركز آموزش هاي الكترونيكي) و متناسب با برنامه و طرح درس در طول ترم انجام شود.

الف-3- با هماهنگي و برنامه ريزي دانشكده/مركز آموزشهاي الكترونيكي، لازم است  حداقل 50 درصد از برنامه درسي بصورت برخط ارائه شود.

تبصره: با صلاحديد استاد درس و تاييد دانشكده و با رعايت كليه اصول بهداشتي مورد تاييد مركز بهداشت دانشگاه، امكان حضور داوطلبانه دانشجويان درس در كلاس هاي برخط وجود دارد.

الف-4- بارگذاري محتواي دروس و اطلاع‌ساني هاي لازم بايد در يكي از سامانه‌هاي يكتا يا Elearning  انجام شود. استفاده از ساير سامانه‌ها به عنوان پشتيبان بلامانع است.

الف-5- ارائه دروس عملي و بخش عملي دروس نظري-عملي با حفظ كيفيت به صورت غيرحضوري توصيه مي شود. در صورت نياز به ارائه تمام و يا بخشي از اين دروس به صورت حضوري، نحوه برگزاري حضوري به صورت فشرده در طي يك ماه برنامه‌ريزي شود تا از اشغال طولاني خوابگاه جلوگيري شود؛ ضمناً ارائه اين دسته از دروس در هر دانشكده به نحوي در طول ترم توزيع شود تا حضور دانشجويان خوابگاهي در دانشكده حداقل شود.

الف-6- با توجه به تجربه حاصل از ترم‌هاي غيرحضوري و بهبود قابل‌توجه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي ارائه دروس به صورت الكترونيكي و با توجه به فرصت باقيمانده تا ترم دوم 99-00  مدرسين محترم لازم است برنامه‌ريزي و تمهيدات لازم را براي ارائه دروس با بهترين كيفيت و با نظم و زمان‌بندي مناسب ( مطابق با برنامه ارائه درس) در ترم مذكور به عمل آورند. ضمناً با توجه به شرايط خاص آموزش الكترونيكي لازم است ارزيابي مستمر و با كيفيت از دانشجويان درس در طول ترم انجام شود.

الف-7- اعضاي محترم هيئت علمي علاوه بر فراهم نمودن ساز و كار الكترونيكي براي رفع اشكال و پاسخگويي به دانشجويان لازم است با حضور فيزيكي در محل كار ساعاتي از هفته را براي رفع اشكال و پاسخگويي حضوري يا غير حضوري به دانشجويان اختصاص داده و برنامه حضور خود را به دانشكده ارائه نمايند.

ب- امتحانات و ارزيابي:

ب-1- مدرس هر درس مسئول ارائه و ارزيابي دانشجويان درس مي باشد. با توجه به تجربه حاصل از نيمسال‌هاي قبل و با توجه به شرايط خاص آموزش الكترونيكي لازم است ارزيابي مستمر و با كيفيت از دانشجويان درس در طول ترم انجام شده و از وزن زياد آزمون پاياني كاسته شود.

ب-2- بر اساس آيين‌نامه آموزشي كليه دروس به صورت نمره بين صفر تا ۲۰ ارزيابي مي‌شود.

ب-3- برگزاري آزمون‌هاي پايان‌ترم دروس، الزامي و در بازه ۱۴ روزه تقويم آموزشي( 29  خرداد تا ۱۷ تير ۱۴۰۰ ) انجام مي‌شود.

تبصره: در صورت ادامه يافتن يا بدتر شدن وضعيت كرونايي آزمون‌هاي پايان‌ترم به صورت الكترونيكي برگزار مي‌شود.

ج- ساير موارد آموزشي :

ج-1- با مهماني دانشجويان در دانشگاه هاي سطح يك و دو به شرط تاييد دانشكده، مطابق اطلاعيه شماره يك وزارت عتف و ثبت نام دانشجويان در سامانه سجاد موافقت مي‌شود.

ج-2- به علت تدابير و تمهيدات ايجاد شده براي ترم آتي، حذف ترم بدون احتساب در سنوات به دلايلي چون عدم امكان حضور در آزمايشگاه يا عدم دسترسي به امكانات سخت افزاري يا اينترنت در ترم دوم 99-00 وجود نخواهد داشت.

ج-3- امكان حذف اضطراري براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در ترم دوم 99-00 وجود ندارد.

ج-4- ارزيابي جامع آموزشي به صورت غيرحضوري و طبق دستورالعمل‌هاي مصوب ترم 99-1 انجام مي شود با اين حال در وضعيت زرد يا آبي بخش كتبي آن مي‌تواند با موافقت دانشكده و دانشجويان به صورت حضوري و با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي انجام شود.

ج-5- در شرايط كرونايي فعلي، دانشجويان دكتراي فعالي كه بتوانند حداقل ۸۰% حدنصاب نمره زبان را كسب كنند در صورت دارا بودن ساير شرايط مي‌توانند به طور مشروط در آزمون جامع آموزشي شركت كنند. در اين صورت شركت در ارزيابي جامع پژوهشي يك منوط به كسب نمره كامل زبان است. ضمنا آزمون‌هاي بسندگي زبان دانشگاه‌هاي برتر در شرايط كرونايي فعلي، با آزمون MSRT قابل معادلسازي است كه حدنصاب قبولي در آن آزمونها معادل نمره 50 از MSRT است. كسب حد نصاب قبولي آزمون‌هاي بسندگي زبان دانشگاه هاي سطح دو امكان شركت در آزمون جامع آموزشي به طور مشروط را فراهم مي كند.

د- موارد پژوهشي دانشجويان:

د-1- دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد ورودي ۹۸ به بعد كه به مرحله پژوهشي پايان‌نامه يا رساله خود رسيده‌اند با ارائه درخواست و تاييد استاد راهنما و دانشكده مي‌توانند با رعايت كليه موارد و پروتكل‌هاي بهداشتي در آزمايشگاه حضور داشته باشند و در صورت نياز به خوابگاه به معاونت محترم دانشجويي معرفي مي‌شوند.

د-2- تا زماني كه فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه به صورت مجازي دنبال مي‌شود، برگزاري دفاعيه پارساها، ارزيابي جامع پژوهشي و آموزشي مي‌تواند به صورت الكترونيكي بر اساس دستورالعمل اجرايي مربوطه انجام شود. در وضعيت قرمز برگزاري اين جلسات به صورت حضوري ممنوع است.

د-3- به دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1397 كه ترم 99-2 براي ايشان ترم ششم محسوب مي‌شود، در صورت ارائه دلايل مورد تاييد استاد راهنما و دانشكده، اجازه دفاع از پايان‌نامه تا 30 شهريورماه 1400 جهت فارغ‌التحصيلي در ترم 99-2، داده مي‌شود.

د-4- عدم امكان حذف ترم بدون احتساب در سنوات به دلايل مطرح شده در بند ج -2

نظارت كليه امور ذكر شده از جمله تشكيل به موقع كلاس‌ها، كيفيت تدريس، بارگذاري مطالب، برگزاري امتحانات پايان ترم و ... بر عهده هيئت رئيسه دانشكده يا مركزخواهد بود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی