قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی ارائه درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی ارائه درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی احتراماً به استحضار می رساند درس مربوطه تشکیل گردیده و کلیه دانشجویان ورودی 99 و دانشجویان باقی مانده از سال های قبل که ملزم به شرکت در این کارگاه می باشند موظف هستند از تاریخ 17 الی 22 خرداد 1400 با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی s.eshghi@of.iut.ac.ir جهت ثبت نام در این درس اقدام به عمل آورند. لازم به ذکر است عدم شرکت در درس و امتحان تعیین شده در زمان مشخص باعث اعلام نمره مردود خواهد بود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی