قابل توجه دانشجویان ورودی 95 کارشناسی ارشد (آخرین زمان مهلت دفاع نیمسال ششم)

 *قابل توجه دانشجویان ورودی 95 کارشناسی ارشد*
 به استحضار مي‌رساند آخرين مهلت دفاع جهت فراغت از تحصيل در نيمسال دوم 98-1397 براي آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه در نيمسال ششم به سر مي‌برند، 9/ 4 / 98 مي‌باشد. بديهي است پس از اين تاريخ امكان تنظيم جلسه دفاع وجود نخواهد داشت و دانشجو منصرف از تحصيل محسوب خواهد شد.
97/12/20

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی