قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادیه پایان­ نامه کارشناسی ارشد)

*قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97*
 
احتراماً به استحضار می رساند آخرین مهلت تحویل پیشنهادیه پایان ­نامه کارشناسی ارشد آخرین روز شهریورماه سال 98 میباشد. پیشنهاد می گردد جهت برنامه ریزی مناسب هماهنگی لازم را با اساتید راهنمای خود داشته باشید.
 
97/12/20

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی