قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (آخرین مهلت زمان دفاع)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (آخرین مهلت زمان دفاع)
با توجه به تقويم آموزشي نيمسال 2-97 به علت انتقال يكي از روزهاي تعطيل اين نيمسال از جمعه به شنبه، آخرين روز امتحاني در اين نيمسال 10 تيرماه خواهد بود. بر اين اساس، 10 تيرماه آخرين روزي است كه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر 95 فرصت دفاع از پايان نامه را دارند و اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
 
 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی