موارد بررسی و تصویب شده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 97/12/22 درخصوص کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
طبق جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در تاريخ 97/12/22 موارد ذيل مورد طرح، بررسي و تصويب قرار گرفت.

  1.   با توجه به تقويم آموزشي نيمسال 2-97 به علت انتقال يكي از روزهاي تعطيل اين نيمسال از جمعه به شنبه، آخرين روز امتحاني در اين نيمسال 10 تيرماه خواهد بود. بر اين اساس، 10 تيرماه آخرين روزي است كه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر 95 فرصت دفاع از پايان نامه را دارند و اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
  2.  بر اساس محدوديتهايي كه سازمان نظام وظيفه عمومي براي سنوات تحصيلي دانشجويان پسر مشمول ايجاد نموده است، لازم است براي اين دسته از دانشجويان بسته به نوع مقطع تحصيلي، از يك ترمي به بعد، در صورت تمديد سنوات، مجوز لازم از سازمان نظام وظيفه اخذ گردد. ارسال درخواست مجوز به آن سازمان حداكثر 3 ماه پس از شروع ترم مي‌باشد. اين تمديد معافيت حداكثر براي 2 ترم در هر مقطعي امكان پذير است كه به آن سنوات ارفاقي گفته مي‌شود. پس از اتمام سنوات ارفاقي دانشجو، از لحاظ نظام وظيفه امكان تمديد معافيت تحصيلي وجود نخواهد داشت. بر اين اساس مدير كل محترم آموزشي جداول رنگي نشان دهنده سنوات مجاز و ارفاقي بابت معافيت تحصيلي در هر مقطعي را تهيه و ارائه نمودند. ضمنا مقرر شد دانشكده‌ها براي دانشجوياني كه وارد سنوات ارفاقي مي‌شوند، بلافاصله پس از كسب مجوز از كميته منتخب با كميسيون بررسي موارد خاص، نامه درخواست مجوز تمديد معافيت تحصيلي از نظام وظيفه عمومي را تهيه و براي آموزش/تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال نمايند.
  3.  دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه و رساله‌هاي دكترا كه به تصويب كميته برنامه ريزي تحصيلات تكميلي رسيده بود مطرح و پس از انجام اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيد.

تبصره 2: استفاده از امكانات دانشجويي براي دانشجوي كارشناسي ارشدي كه در اواخر ترم 6 دفاع مي كند تا پايان ترم ششم مي باشد. همچنين  شامل دانشجويان تبصره 1 نمي شود.

  1.  در صورت عدم انجام امور فارغ التحصيلي در مهلت ­هاي انجام شده، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از 3 ماه از زمان دفاع از پايان نامه/رساله اخطاريه اي دال بر صدور انصراف از تحصيل براي وي صادر كرده و يك فرصت يك ماهه به وي مي دهد. پس از سپري شدن اين فرصت يك ماهه و عدم فارغ التحصيلي دانشجو، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي گردد.

تبصره 3: دانشجويي كه حكم انصراف از تحصيل وي مطابق روند فوق صادر شده است، در صورتي كه بخواهد روال فارغ التحصيلي خود را فعال سازد، بايد درخواستي به همراه دلايل و مستندات به كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه ارائه داده و كميته منتخب در اين خصوص تصميم گيري خواهد كرد.
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی