قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 96 و 97 گروه جامدات

 
 
با توجه به بازنگری صورت گرفته در سرفصل درس  مکانیک شکست توسط گروه جامدات دانشکده ،لازم است برای اطلاع از تغییرات صورت گرفته به سایت دانشکده قسمت مربوط به امتحان جامع بسته مکانیک جامدات مراجعه نمایید.
 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/02/08

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی