امضا ء قرارداد حق التدريس

 
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس  با دانشکده همکاری داشته اند می رساند تا تاریخ 98/2/28 جهت امضا قرارداد حق التدريس به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمايند. بدیهی است عدم مراجعه موجب عدم وصول حق التدریس می باشد.
 
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی