قابل توجه دانشجویان دکتری دانشکده مکانیک (شیوه نامه داخلی آزمون جامع مورخ 98/2/4)

 
 
شیوه نامه داخلی برگزاری آزمون جامع آموزشی دوره دکتری دانشکده مکانیک مصوب شورای تحصیلات دانشکده مورخ 98/2/4 جهت اجرا از مهر 98، روی سایت دانشکده قسمت مربوط به آزمون جامع اطلاع رسانی شده است . جهت اطلاع از تغییرات جدید به سایت دانشکده مراجعه نمایید.
 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/02/18

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی