قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک (ارسال اطلاعیه دفاع یا سمینار به آدرس الکترونیکی )

بنابر اطلاع رسانی­ های انجام شده مجدداً تأکید می­شود لازم است 5 روز قبل از برگزاری جلسات دفاع ارشد و دکتری یا سمینارهای 1و2 دکتری، اطلاعیه برگزاری دفاع یا سمینار به آدرس ایمیل معرفی شده در انجام مراحل دفاع (روی سایت دانشکده دانشکده مکانیک) ارسال گردد. در غیر این صورت انجام دفاع میسر نمی­­ باشد.
Khezri@of.iut.ac.ir آدرس ایمیل
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/02/28

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی