اطلاعیه فوری مخصوص ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مکانیک

 
دانشجویان پس از ثبت نام مقدماتی لازم است گزارش شماره 76 (نتیجه ثبت نام مقدماتی) را تهیه و پس از امضای استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. یادآوری می­شود در ثبت نام اصلی و ترمیم، امکان حذف درس از لیست دروس مقدماتی وجود ندارد و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداکثر یک درس قابل اخذ می­ باشد.
توجه شود که ثبت نام مقدماتی به نوعی ثبت نام اصلی بوده و عدم شرکت درآن، برای ثبت نام اصلی مشکل جدی ایجاد خواهد کرد.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/02/28

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی