اطلاعیه مهم (زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی تیر 98 دانشجویان دکتری)

    زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی تیر 98  دانشجویان دکتری
 
زمان امتحان: روزچهارشنبه مورخ 98/4/5   ساعت :8 صبح    مکان: اتاق شورا (طبقه پنجم دانشکده)
 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/3/18

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی