فوری (قابل توجه دانشجویان دکتری)

قابل توجه دانشجویان دکتری
دانشجویان نامبرده زیر جهت دریافت نامه­های خود در اسرع وقت (تا پایان خرداد98) به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک مراجعه نمایند:

 • احمد فیروزیان                                                     
 • پریسا جلیلی                                                                                                  
 • محمدرضا کاجی                                                 
 • رامین هادی زاده                                          
 • محمد ابوالحسنی مقدم                                                                                                                                               
 • علیرضا بارانی
 • مسعود باطنی
 • متین داودی
 • مصباح الرضا شریفی
 • رسول شاهرخ
 • روح اله میرزاامیری
 • وحید تیکنی
 • سیده زهرابیگم سجادی
 • مسعود باطنی
 • سحر جعفری
 • شیوا باقرزاده
 • محمدمهدی عابدی
 • علی اکبر اله دادیان
 • مسعود ملکی
 • احسان عباسی
 • مهرداد نجفیان
 • سیده زهرا جزایری

تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/3/21

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی