قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 (اطلاعات ماشین های مجازی)

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 فرصت دارند تا پایان مرداد ماه 98 ، اطلاعات خود را از روی ماشین های مجازی بردارند. پس از مهلت تعیین شده ماشین مجازی شما حذف خواهد شد و اولویت با درخواست های دانشجویان ورودی 96 خواهد بود.
 
کارشناس کامپیوتر دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی