قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 و 96 به بعد

احتراماً به استحضار میرساند کلیه دانشجویان موظف هستند هنگام تحویل پایان نامه نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی بعد از جلسه دفاع فقط فرم مربوط به اعلام قابلیت های فناورانه (درسایت دانشکده) را تکمیل نموده و به همراه CD به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.
 
98/6/23

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی